Skip to main content
Стиропор Полистирен EPS
Технически Данни

Стиропор

Стиропор Полистирен EPS
Технически Данни

Полистирен

Стиропор и Фибран
Легенда
кое какво е с тези сложни обозначния
Видовете стиропор, полистирен или полистирол, които са едно и също наименование, варират според неговата плътност тук ще намерите подробна техническа информация за материалите които използваме
PS Designers

Стиропор и Фибран

 • Топлопроводимост

  λ20 [W/mK]

  Топлопроводимостта описва провеждането на топлината от строителните материали, като стиропор. Ниската стойност означава малко топлопровеждане и по този начин добра топлоизолация. Съгласно продуктовите стандарти стойността на топлопроводимост λD се означава във W/mK.

  За определяне на топлопроводимостта λD в лабораторни условия се приема топлопроводимостта на стиропора като строителен материал при 10°С в сухо състояние (λ10, tr).

  Топлопроводимостта показва какво количество топлина преминава за секунда, на квадратен метър през хомогенен стиропор, строителен материал с дебелина 1 m, ако температурната разлика между топлата и студената страна възлиза на 1°С (= 1 Келвин). Мерната единица на топлопроводимостта е [W/mK].

 • Якост

  kPa

  Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI. Означава се със символа Ра. Единицата е наречена в чест на френския физик и математик Блез Паска.

  При стиропора(полистирен, полистирол) се използва kPa което се равнява на 1000 Pa (паскала)

  Връзка между единиците от SI: 1 Pa = 1 kg•m-1•s-2

 • Водопоглъщане

  %
  Водопоглъщането при стиропор се измерва в %. Тази стойност показва какво количество вода може да погълне обем 1м2 стиропор за единица време - указана по-долу в техническите данни.
 • Число на дифузно съпротивление на водни пари

  μ

  Това число показва дифузионното съпротивление или с други думи паропроницаемоста на стиропора, което е т.н. възможност за дишане на материала. За въздуха μ=0.

  Приема се, че в еднофамилно жилище се отделят водни пари, еквивалентни на 10л. вода за 24ч. Тази влага трябва да премине през стените и през топлоизолацията и да се изпари в околното пространство. Затова паропроницаемоста е изискване, което не бива да се подценява.

Стандарт Стиропор(Полистирен)

 • Евротип EPS 70 - подходящ за запълване на обеми, където няма голямо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.037 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 41 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 62 kPa
  Якост на огъване 101 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,4 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 33
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 12 - 15 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 70 - подходящ за запълване на обеми, където няма голямо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.035 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 85 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 73 kPa
  Якост на огъване 112 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,3 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 40
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 12 - 15 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS FACADE 80 - подходящ за топлоизолация на плоски покриви и фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.034 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 108 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 96 kPa
  Якост на огъване 125 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,3 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 45
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 15 - 17 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS FACADE 90 - подходящ за топлоизолация на плоски покриви и фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.033 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 115 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 98 kPa
  Якост на огъване 135 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 56
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 16 - 18 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS FACADE 100 - подходящ за топлоизолация на подове, покриви и фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.032 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 127 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 103 kPa
  Якост на огъване 175 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 74
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 18 - 21 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS PREMIUM 100 - специално разработен за по-добра топлоизолация на фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.031 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 138 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 121 kPa
  Якост на огъване 187 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 78
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 19 - 23 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 150 - подходящ за области с високо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 207 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 157 kPa
  Якост на огъване 230 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 88
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 23 - 27 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 200 - подходящ за области с много високо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 295 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 205 kPa
  Якост на огъване 400 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 0,9 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 210
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 27 - 30 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 250 - подходящ за области с много високо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 337 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 295 kPa
  Якост на огъване 420 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 0,9 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 224
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 30 - 35 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
EКО Стиропор
PS Designers

Еко Материал

PS Designers грижа за околната среда

ЕКО Материал: Стиропорът е най-екологичният изолационен материал

Стиропорът(полистирол) е петролен продукт, но за производство му е нужна изключително малко суровина. Стиропорът или така наречения полистирен се състои до 98% от въздух и едва около 2% от полистирол. Само 0,1% от цялото потребление на петрол е насочено към производството на стиропор.

Рециклираме отпадъците от Стиропор!

PS Designers рециклира и не замърсява околната среда с отпадъчни продукти от стиропор! Отпадъчните продукти от производството на фасадна декорация от стиропор намират широко приложение в производството на други продукти като барбарони(пуфове), пълнежи за мебели, пълнежи за олекотени мазилки и замазки и много други

Размери

Няма ограничение в размерите на предлаганите от нас профили и орнаменти

Материали

Използваме високоплътен стиропор епс и фибран. Предлагаме два вида покрития

Консултиране

Помагаме ви да изберете най-подходящите форми и ви консултираме за дизайна

Боядисване

Нашите продукти могат да бъдат боядисвани с всички фасадни и интериорни бои на водна основа

Високо Качество

Предлагаме 5 Години гаранция на произвежданите форми, профили и орнаменти

Стандарти

Всички продукти са произведени под стандарт и са преминали качествен контрол
PS Designers Архитектурни Орнаменти

Фасадни Продукти и Дизайн

Декоративни Орнаменти, Фасадни Профили, Облицовки и 3Д Панели всичко от което имате нужда. Направете света на работата забавление разгледайте, попитайте, поръчайте, получете - и се Усмихнете! ИНФО

Фасадна Декорация PS Designers

Фасадни и Архитектурни Орнаменти

PS Designers е Български производител на фасадна декорация и дизайн, изработена от стиропор по 3Д Проект и Проект и Желание на Клиентите ни!

Декорация за Фасада

Произвеждаме фасадни и интериорни профили, корнизи и орнаменти от стиропор за цялостна фасадна декорация на вашата къща и интериор. Разгледайте нашите предложения за Фасади, Архитектура и Фамилни Къщи

Нашата Визия за Дизайн

Екстериора и Интериора на Вашия дом е първото, което близките и съседите ви виждат, първото впечатление е от изключителна важност. Фасадната & Интериорна декорация може да впечатли всеки!

 • Профили от Стиропор

  Декоративните фасадни и интериорни профили и орнаменти се произвеждат от стиропор и фибран с висока плътност, качество за луксозен и красив фасаден и интериорен дизайн. Всички продукти са защитени с повърхностен слой от акрилно флексово покритие, което защитава от външни влияния и запазва качеството
 • Монтаж на Орнаменти

  Монтажът на орнаментите е лесен и бърз към всички видове фасадни или интериорни мазилки и покрития. Практични поради ниското си тегло, не се налага допълнително механично укрепване, а монтажа се извършва само с помощта на полимерно лепило.
 • Рязане и Разкрояване

  Фасадни и интериорни профили и продукти за архитектурна декорация могат да бъдат разкроявани на необходимите размери и под желания ъгъл, за лесно постигане на желания фасаден или интериорен дизайн. Фасадните профили и орнаменти от стиропор позволяват да се запази автентичността на сградата
 • Защитно Покритие

  Покритието на профилите от стиропор е полимер-акрилно може да бъде боядисвано с фасадни бои на водна основа в богата гама от цветове, съобразени с основния цвят на фасадата и цялостната фасадна мазилка на сградата.
 • Фасадна Декорация

  Екстериорна декорация за вашата фасада и архитектура включва всеки един дизайнерски декоративен елемент и профил. Попитайте ни всичко, което искате да знаете за фасадата и реализацията ѝ с нашите профили и орнаменти от стиропор, както и всички други въпроси.
  PS Designers дизайн сгради

  Нашите Проекти

  Реализирани Фасади с Орнаментика и Декорация на къщи и сгради с нашите продукти, Фасадни Профили & первази, корнизи, арки & колони от Стиропор. Топлоизолация и Декорация в един проект. Разгледайте нашата Галерия Обекти