Skip to main content
PS Designers

3D Пана за Вертикално Озеленяване

Информация
Вертикалните градини представляват сглобяема или единична модулна конструкция, за изграждане на зелени (живи) стени. Използва се както за екстериорно, така и за интерироно озеленяване. Изработени са от дърво, полимери, стиропор и модули за напояване. Поставянето на модулите става изключително лесно и бързо.
Вертикална Градина