Стиропор и Фибран

Видовете стиропор варират според неговата плътност тук ще намерите подробна техническа информация за материалите които използваме:

Легенда - кое какво е с тези сложни обозначния:

BASF Styrofoam

наименование: мерна единица: информативно пояснение:
Топлопроводимост λ20 [W/mK]

Топлопроводимостта описва провеждането на топлината от строителните материали. Ниската стойност означава малко топлопровеждане и по този начин добра топлоизолация. Съгласно продуктовите стандарти стойността на топлопроводимост λD се означава във W/mK.

За определяне на топлопроводимостта λD в лабораторни условия се приема топлопроводимостта на строителния материал при 10°С в сухо състояние (λ10, tr).

Топлопроводимостта показва какво количество топлина преминава за секунда, на квадратен метър през хомогенен строителен материал с дебелина 1 m, ако температурната разлика между топлата и студената страна възлиза на 1°С (= 1 Келвин). Мерната единица на топлопроводимостта е [W/mK].

Якост kPa

Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI. Означава се със символа Ра. Единицата е наречена в чест на френския физик и математик Блез Паска.

При стиропора се използва kPa което се равнява на 1000 Pa (паскала)

Връзка между единиците от SI:

1 Pa = 1 kg•m-1•s-2

Водопоглъщане % Водопоглъщането при стиропора се измерва в %. Тази стойност показва какво количество вода може да погълне обем 1м2 стиропор за единица време - указана по-долу в техническите данни.
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ

Това число показва дифузионното съпротивление или с други думи паропроницаемоста, което е т.н. възможност за дишане на материала. За въздуха μ=0.

Приема се, че в еднофамилно жилище се отделят водни пари, еквивалентни на 10л. вода за 24ч. Тази влага трябва да премине през стените и през топлоизолацията и да се изпари в околното пространство. Затова паропроницаемоста е изискване, което не бива да се подценява.

 

Техническа информация:
Евротип EPS 60 - подходящ за запълване на обеми, където няма голямо механично натоварване
Топлопроводимост λ20: 0.036 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 41 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 62 kPa
Якост на огъване: 101 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,41 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 33
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 70 - подходящ за запълване на обеми, където няма голямо механично натоварване
Топлопроводимост λ20: 0.033 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 137 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 73 kPa
Якост на огъване: 112 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,1 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 40
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 80 F - подходящ за топлоизолация на фасади
Топлопроводимост λ20: 0.033 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 108 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 96 kPa
Якост на огъване: 125 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,3 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 33
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 90 F - подходящ за топлоизолация на плоски покриви и фасади
Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 115 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 98 kPa
Якост на огъване: 135 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,1 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 56
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 100 F - подходящ за топлоизолация на подове, покриви и фасади
Топлопроводимост λ20: 0.031 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 127 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 103 kPa
Якост на огъване: 175 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,1 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 74
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS PREMIUM 100 - специално разработен за по-добра топлоизолация на фасади
Топлопроводимост λ20: 0.031 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 127 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 103 kPa
Якост на огъване: 175 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,1 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 74
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 150 - подходящ за области с високо механично натоварване
Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 207 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 157 kPa
Якост на огъване: 230 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 1,1 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 88
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 200 - подходящ за области с много високо механично натоварване
Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 295 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 205 kPa
Якост на огъване: 400 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 0,9 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 210
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC
Евротип EPS 250 - подходящ за области с много високо механично натоварване
Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите: 337 kPa
Якост на натиск при 10% деформация: 295 kPa
Якост на огъване: 420 kPa
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне: 0,9 %
Число на дифузно съпротивление на водните пари: 224
Стандартна дебелина: 10 - 500 mm
Стандартна дължина: 1000 - 20000 mm
Стандартна ширина: 500 - 1000 mm
Пожароустойчивост:  
Време на горене: 0 s
Придвижване на фронта на горене: не
Отделяне на капещи горещи частици: не
Максимална температура на приложение: 95ºC

Tags: стиропор фибран

 • Rating

  Екстериор

  Екстериорни декоративни орнаменти от стиропор
  - корнизи , первази и цокли , рустика и ключови камъни
 • Rating

  Интериор

  Интериорни декоративни елементи от стиропор
 • Rating

  Колони

  Колони от стиропор , облицовки за колони
 • Rating

  Основи

  Oснови за колони от стиропор - Колони
 • Rating

  Композиции

  Kомпозиции
  декорации за магазини и изложения

 • Rating

  Саниране

  Саниране и Топлоизолация
  Реставриране на сгради
 • Rating

  Контакти!

  Свържете се с нас за повече информация.